Checklist bij bezoek aan een woning

Sta je op punt om een bezoek te brengen aan een huis in het kader van een mogelijke aankoop? Neem dan even volgende checklist door, en bereid enkele gericht vragen voor:

 • Is er een energieprestatiecertificaat (EPC of EPB)? Hoe energiezuinig is de woning?
 • Zijn de muren, vloeren en dak of zolder geïsoleerd? Welk materiaal is er daarvoor gebruikt?Hoe is het schrijnwerk eraan toe? Is er al dubbele beglazing? En sluiten de ramen en deuren goed?
 • Hoe ziet de dakconstructie eruit? Is die in goede staat of aan vernieuwing toe?
 • Speur op de muren naar vochtproblemen of grote barsten die wijzen op een verzakking. Kleinere scheurtjes vind je wel in bijna elke woning terug. Maar lopen die barsten op de verschillende muren door, en zie je ook aan de buitengevel een verzakking, dan raadpleeg je beter een expert ter zake.
 • Is er een bodemattest OVAM voorhanden? Is er ooit een vervuilende activiteit op het perceel geweest? Is er een saneringsplicht?
 • Ligt het perceel in een overstromingsgevoelig gebied?
 • Zijn de technische installaties in orde? Elektriciteit, sanitair, verwarming? Is de verwarmingsinstallatie voldoende onderhouden? Vraag een bewijs!
  Wijst het keuringsverslag van de elektriciteit op een niet-conforme installatie? Lees dan zeker de inbreuken die genoteerd staan op het attest. Zo kan je de kost om dit in orde te brengen beter inschatten.
 • Hoe wordt er verwarmd? Op stookolie? Bekijk het conformiteitsattest.
 • Is er een regenput of boorput aanwezig? Zo ja, hoe hoeveel liter kan er in? En waarvoor wordt het water gebruikt? Zijn de toiletten erop aangesloten?
 • Zijn er plannen aanwezig? Handig om te weten welke dragende constructies zijn, en waar alle leidingen lopen, …
 • Wanneer is de woning vrij? Of willen de verkopers nog even blijven wonen? Moet er rekening gehouden worden met huurders? Zo ja, vraag inzage in het huurcontract.
 • Zijn er roerende goederen die de verkopers achterlaten in het huis? Denk maar aan de mooie luster in de traphal, of de gordijnen die volledig jouw ding zijn. Een grote kast in de slaapkamer die moeilijk te verhuizen is. Alles wat achterblijft maar eigenlijk mee kan verhuisd worden, kan je opnemen in een inventaris. Het bedrag van die roerende goederen wordt trouwens genoteerd in de compromis met een verklaring voor de fiscus want op dat bedrag betaal je geen verkooprechten!
 • ...

Een aantal stedenbouwkundige inlichtingen zijn ook belangrijk: 

 • Is er een vergunning? Of staat het huis er van voor de vergunningsplicht? Verzeker je ervan dat de woning er legaal staat.
 • Ligt het goed in een goedgekeurde verkaveling? Wat zijn dan die verkavelingsvoorschriften? Vb de afstand van de bebouwing tot de perceelgrenzen, mag er nog een carport bijgeplaatst worden, hoe hoog mag de afsluiting op de perceelgrens zijn?
 • Welke bestemming is van toepassing? Woongebied? Agrarisch gebied? Woonuitbreidingsgebied? …
 • Is er een intentie van onteigening bekend gemaakt?
 • Zijn er erfdienstbaarheden in het voor- of nadeel van het onroerende goed? Bv, heeft er iemand recht van doorgang over het perceel?
 • Loopt er een rooilijn over het perceel?
 • Rust er een erfgoedbescherming op het huis? Wat zijn dan de gevolgen?
 • Moet er rekening gehouden worden met een voorkooprecht?
 • Ligt het huis in een natuurgebied? Is het bosdecreet van toepassing?
 • ...

Deze lijst is niet-limitatief. Wens je zeker te zijn van je toekomstige aankoop? Laat je dan begeleiden door een deskundige.